Home บทเรียนชีวิต เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน พิสูจน์นิสัยคน เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน พิสูจน์นิสัยคน เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

2 second read
0
0
159

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน พิสูจน์นิสัยคน เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

น้ำ หากไม่หยั่งคงไม่รู้ว่าลึกเพียงใด?

คน หากไม่คบคงไม่รู้ว่าใครดีใครร้าย?

คบหากันระยะสั้น ดูที่อารมณ์

คนหากับระยะยาว ดูที่คุณธรรม

คนจริงใจ ยิ่งคบยิ่งเข้าใจ

คนเสแสร้ง ยิ่งคบยิ่งถอดใจ

จำไว้นะ ความเสแสร้งไม่มีทางแลกมาซึ่งความจริงใจ

* * *

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน พิสูจน์นิสัยคน เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

ฉันมักห่วงเสมอว่าฉันจะสูญเสียใครไป แต่ฉันลืมถามไป ว่าจะมีใครกลัวสูญเสียฉันไปบ้าง?

* * *

ผู้ชายเหมือนจิ้งจอก เลือกถูกคนย่อมได้รับการปกป้อง เลือกผิดคนก็ถูกรังแกไปทั้งชีวิต

ผู้หญิงเหมือนงู เลือกถูกคนก็คลอเคลียเอาใจ เลือกผิดคนก็พ่นพิษใส่

เพื่อนเหมือนไฟ เลือกคบถูกคนก็ส่องสว่างไปทั้งชีวิต เลือกคบผิดคนก็ถูกเผาทั้งเป็น

* * *

 

ว่ากันว่า

วันใดเกิดเรื่อง จะรู้ว่าใครคือมิตรแท้

วันใดตกต่ำ จะรู้ว่าใครคบด้วยใจใครคบด้วยเงิน

วันใดหมดผลประโยชน์ จะรู้ว่าใครยังอยู่ใครจากไป

วันใดยากจน จะรู้ว่าใครแล้งน้ำใจใครมีน้ำใจ

ขอขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์

ที่มา http://thehuadee.com

Load More Related Articles
Load More By Sharing Your Stories
Load More In บทเรียนชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ทำยังไงเงินก็ไม่พอใช้ แม่ชีสอนแก้กรรม”หนี้สิน”ล้นพ้นตัว

ทำยังไงเงินก็ไม่พอใช้ แม่ชีสอนแก้กรรม”หนี้สิน”ล้นพ้นตัว การแก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นนั้นใ…