Home สุขภาพ อย่ามองข้ามภัยเงียบ 7 สาเหตุ ที่คุณเริ่มเข้าข่าย”ภาวะสมองเสื่อม”แล้ว!!

อย่ามองข้ามภัยเงียบ 7 สาเหตุ ที่คุณเริ่มเข้าข่าย”ภาวะสมองเสื่อม”แล้ว!!

2 second read
0
0
452

อย่ามองข้ามภัยเงียบ 7 สาเหตุ ที่คุณเริ่มเข้าข่าย”ภาวะสมองเสื่อม”แล้ว!!

ภัยเงียบสมองเสื่อม มีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง โดยส่วนใหญ่พบมากในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ระบุ 70% ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีการสูญเสียหน้าที่การทำงานของสมอง ทำให้ความสามารถของบุคคลลดลง ความจำเสื่อม ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้

มีพฤติกรรมแปลกๆ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป มีความผิดปกติในการใช้ภาษา การคำนวณ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเสื่อมของสมองนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในด้านอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ

1. เกิดจากการเสื่อมสลายของสมอง เนื่องจากเนื้อสมองมีการเสื่อมสลายหรือตาย

2. เกิดจากหลอดเลือดสมองที่ไปเลี้ยงสมองแข็งตัวหรือมีการตีบตัวผิดปกติ ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง ถ้าลดลงในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของสมองก็จะทำให้เนื้อสมองตายไป

3. เกิดจากการติดเชื้อในสมอง ปัจจุบันมีเชื้อไวรัสหลายชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบในสมองได้ เช่น เชื้อไวรัส HIV เป็นต้น

4. เกิดจากขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 หรือวิตามินบี 12 เป็นต้น

5. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเมตาบอลิกในร่างกาย การทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิด การทำงานผิดปกติของตับและไต

6. เกิดจากศีรษะถูกกระเทือนเป็นเวลานาน ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้กับนักมวยหรือผู้เล่นกีฬาที่ต้องใช้ศีรษะกระแทกสิ่งต่างๆ เป็นประจำ

7. เกิดจากเนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกที่เกิดขึ้นด้านหน้าของสมองและแม้ภาวะสมองเสื่อมจะไม่ถือว่าเป็นโรค แต่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ตามมา

ขอบคุณที่มา gangbeauty.com

Load More Related Articles
Load More By Sharing Your Stories
Load More In สุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

คนเราเกิดมาเพื่อ ผิดพลาด เรียนรู้ และ แก้ไข

คนเราเกิดมาเพื่อ ผิดพลาด เรียนรู้ และ แก้ไข เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตจาก สมาชิกพันทิพ ห…