Home ความเชื่อ มาดูกันเลยใส่แหวนตามวันเกิด เสริมดวง!! เกิดวันไหนต้องใส่แบบไหนมาดูกัน

มาดูกันเลยใส่แหวนตามวันเกิด เสริมดวง!! เกิดวันไหนต้องใส่แบบไหนมาดูกัน

1 second read
0
0
136

มาดูกันเลยใส่แหวนตามวันเกิด เสริมดวง!! เกิดวันไหนต้องใส่แบบไหนมาดูกัน

เกิดวันอาทิตย์ :

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำจากทองแท้ เงินแท้ หรือ หยก ถึงจะส่งพลังดีๆ ออกมาคุ้มครอง ในการสวมแหวน

ผู้ชาย ให้เน้นไปที่นิ้วกลาง และนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครอง และวาสนาบารมี

ผู้หญิง ให้สวมมือซ้ายนิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ในการสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้น **ไม่ควรทำ จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

เกิดวันจันทร์ :

ท่านที่เกิดวันจันทร์ : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือ หินสีต่างๆ ก็ได้ แต่ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอม บาง หัวแหวนเล็กๆ จึงจะสอดคล้องกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์

ผู้ชาย ควรสวมแหวนเน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง ก็จะเสริมดวงและคุ้มครอง **ห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาด

ผู้หญิง ควรสวมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของ

**ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่างยิ่ง จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

เกิดวันอังคาร :

ท่านที่เกิดวันอังคาร : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนทำด้วยอะไรก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นของที่แตกหักได้ ตัวแหวนควรค่อนข้างหนาสักหน่อยจึงจะดี หัวแหวนควรใหญ่เช่นกัน ก็จะสามารถเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ควรสวมไว้ ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ ก็จะคุ้มครองผู้สวมใส่ **ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพลัง

ผู้หญิง ควรสวมแหวน ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ก็จะส่งพลังคุ้มครองในทุกเรื่อง

**ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้เสียพลังที่ เข้มแข็งที่สำคัญการสวมแหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันสามารถทำได้ ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียหรือมีผลใดๆ ในเรื่องของความรัก

เกิดวันพุธ :

ท่านที่เกิดวันพุธ : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินหรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ควรสวมแหวนไว้ที่ นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้หญิง ควรสวมแหวนที่ นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง

นอกจากนี้ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้วพร้อมกันได้ หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน

เกิดวันพฤหัส :

ท่านที่เกิดวันพฤหัส : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกายส่องสว่าง ถึงจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ควรสวมแหวนที่ นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย

ผู้หญิง ควรสวมแหวนที่ นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง

นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

เกิดวันศุกร์ :

ท่านที่เกิดวันศุกร์ : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรมีสีสัน หรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้หญิง สามารถสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ในทุกนิ้ว จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง

แต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินกว่าจะควบคุมได้

เกิดวันเสาร์ :

ท่านที่เกิดวันเสาร์ : ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย | ผู้ชายสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา

ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย หรือนิ้วนาง จะเสียพลังในการคุ้มครอง

ผู้หญิง ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง

นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ข้อมูลจาก

  • FW Mail
Load More Related Articles
Load More By Sharing Your Stories
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

5 ราศี มาแรง ดวงเศรษฐีปลายปี รวยเปรี้ยงฟ้าผ่า เงินทองอู้ฟู่มากมี

5 ราศี มาแรง ดวงเศรษฐีปลายปี รวยเปรี้ยงฟ้าผ่า เงินทองอู้ฟู่มากมี จะกล่าวถึงดวงที่มาแรงแห่ง…