Home บทเรียนชีวิต 10 ลักษณะของผู้หญิง แกร่งจริง

10 ลักษณะของผู้หญิง แกร่งจริง

1 second read
0
0
1,010

10 ลักษณะของผู้หญิง แกร่งจริง

1. เธอ ไม่โลกสวย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้าย เธอมองโลกตามความเป็นจริง และมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป

2. เธอ รู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้
เธอ อยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่ง เธอจะ เป็นคนเลือกว่าเองว่าชีวิตจะมีความสุขแบบไหน

3. เธอ คิดพึ่งพาตัวเอง เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง เธอ ควบคุมชีวิตด้วยมือเธอเอง

4. เธอ มีความมั่นใจ จากภายใน และไม่ก้าวร้าว เธอจะพูดอย่างนอบน้อมด้วยความมั่นใจ

5. เธอ มีความกตัญญู เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณ

6. เธอรู้จักตัวเอง เธอไม่ตามกระแส เธอ รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

7. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

8. เธอไม่ รู้สึกแพ้ แม้บ้างครั้งจะดูด้อยกว่าคนอื่น เธอ ไม่ รู้สึกดูถูกใครแม้เธอจะเก่งกว่า แต่

9. เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง

10. เธอไม่ยึดติดอดีตแต่ เธอ เรียนรู้จาก อดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่ อนาคต แต่เธอวางแผนเพื่อ อนาคต เธอ มีสติ กับปัจจุบัน และทำให้ดีที่สุด

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : wostrong.com

Load More Related Articles
Load More By Sharing Your Stories
Load More In บทเรียนชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

จัดหนักชุดใหญ่ 4 คนเกิดวันนี้พ้นเคราะห์กรรม ดวงชี้ทางสว่าง สาธุ!

จัดหนักชุดใหญ่ 4 คนเกิดวันนี้พ้นเคราะห์กรรม ดวงชี้ทางสว่าง ดวงชะตาของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่า…