รู้จักให้อภัย ให้เป็น ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข

ความจริงเ รื่ อ งการให้อภัยนั้นมีคนพูดถึงกันมาก และก็รู้ว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะให้อภัยคนอื่นให้ได้ แต่คนที่พูดว่าให้อภัยแล้วปากพูดไปแต่ใจไม่ยอมให้อภัยยังมีอีกมากรวมถึงคนที่บอกว่า ไม่สามารถให้อภัยได้เพราะยังເເค้นอยู่ก็มีมาก

การให้อภัยจึงไม่ใช่ของง่าย เลย ทำย ากกว่าการให้สิ่งของ ให้เงิน หรือให้กำลังใจคนอื่นเสียอีก ถ้าใครรู้จักการให้อภัยได้ ถือว่าเป็นการทำงานชิ้นเยี่ยมของชีวิตได้ และทำให้มีความสุขมากขึ้น

12 วิธี ของการให้อภัย คนที่ไม่ควรให้อภัย

1.อย่ าไปสนใจเ รื่ อ งการอโหสิก ร ร มมากเกินไป ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้ละไว้ อย่ าไปย้ำคิดย้ำทำ หยุดพูดสิ่งไม่ดี หยุดทำสิ่งไม่ดี เมื่อใจยังให้อภัยไม่ได้ ก็ขอให้แขวนทุกอย่ างเอาไว้ก่อน

2.ที่อโหสิก ร ร มไม่ได้ เพราะจิตใจยังไม่ปล่อยวางเ รื่ อ งที่เกิດขึ้นอย่ างแท้จริง พูดง่าย ว่า ยังจับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำ อภัยวันนี้ พรุ่งนี้คิดอีกก็โกรธอีก พอโกรธแล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โกรธอีก เพราะแท้จริงแล้วใจยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง

3.ยอมรับ ให้เรายอมรับกับใจของเราไปตามจริงว่า แท้จริงลึก เราจะโกรธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ ให้รู้ว่า นี่คืออาการปกติของคนเรา ไม่ใช่เ รื่ อ งแปลก ทุกคนก็เป็นแบ บนี้มากบ้างน้อยบ้าง เราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว และอย่ าไปถามหาเหตุผล ขอให้จำไว้ว่า เมื่อคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิด

4.ทำใจสบาย มองฟ้า มองดิน มองสิ่งต่าง ด้วยใจเบิกบาน ทำความเข้าใจ ตระหนักให้ชัดเจนว่า สิ่งต่าง ได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านพ้นไปแล้ว

5.มองเขา มองผู้อื่นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิດ แก่ เจ็ບ ต า ย มองทุกคนด้วยความรัก มองว่า เขาก็มีเ ลื อ ดมีเนื้อ มีเจ็ບช้ำน้ำใจ ดีใจเสียใจเหมือนเรา

6.มองตัวเอง ว่า เราเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนเราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมด และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสียใจเหมือนกัน

7.มองความดี ของผู้ที่เราโกรธมองในมุมที่เป็นข้อดีของเขา มองอย่ างเปิดใจ จนสามารถยอมรับ และชื่นชมในความดีของเขาได้

8.ฝึกเมตตาต่อผู้อื่น คน สัตว์ สิ่งต่าง รอบตัว พย าย ามมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน อยู่กับโลกนี้ ทำกับโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นดอกไม้ที่บอบบางควรค่าแก่การทะนุถนอม

9.ลองทำดีกับผู้อื่น เหมือนทำดีกับตนเอง เก็บของดี ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ดีเก็บไว้กินเอง เข้าร้านหนังสือ ซื้อเล่มเก่า มาอ่ า นเล่มดี ปล่อยไว้ที่ร้านให้คนอื่นซื้อ ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง แต่เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่น

10.เมื่อเจอใครก็ตาม ลองมองหาข้อดีของเขาให้เป็นนิ สั ยมองไปที่หัวใจของเขาจนเห็นความงดงามภายในใจของเขา

11.เมื่อโกรธ ลองฝึกรู้ตัวไม่จำเป็นต้องหายโกรธทันที แต่ให้รู้จักหยุดนิ่ง แล้วมองมาที่ใจตนเองมองให้เห็นความชั่ วร้ า ย น่าเ ก ลี ຍ ด ของตนเอง ปล่อยวาง แล้วค่อย แก้ไขปรับปรุง แต่อย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนเอง ให้เข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสีย และเรากำลังฝึกมองตนเองอยู่โดยเฉพาะเวลาโกรธ ขอให้ตระหนักว่า เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการมองตนเอง

12.ให้อภัยผู้อื่น การให้อภัยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิດขึ้นในจิตใจของเราเอง เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภัยคือผู้รับประโยชน์ทางอ้อม ในทางกลับกัน ถ้าเรากักเก็บความโกรธເເค้นไว้ คนที่เสียประโยชน์คนแรกก็คือเรา เพราะเราคือผู้จุ ด ไ ฟ เ ผ า บ้านแห่งความสันติภาพของตนเอง

จงมองโลกอย่ างผู้ตื่น มองด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตา เราจะเห็นความธรรมดาของตนเอง และเห็นความธรรมดาของผู้อื่น เราจะเห็นความจริงที่ว่า เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่ วคราว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ที่ไหน

แต่เป็น คนธรรมดา สุขทุกข์ของเรา ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือแตกต่างไปจากใคร แต่เป็น เ รื่ อ งธรรมดา มองตนเองให้เล็กเข้าไว้ อย่ าให้ความสำคัญกับตนเองมากนัก อยู่อย่ างคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิດมาบนโลก

อยู่อย่ างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลก สุขบ้าง ทุกข์บ้างก็เข้าใจและเรียนรู้ไป แม้มีคนอื่นทำเราเสียใจ ก็ไม่แปลก โลกนี้มีคนเสียใจทุกวัน บังเอิญวันนี้มันเกิດขึ้นกับเราเท่านั้นเอง

ที่มา : learninghubthailand