ความรัก ที่ต้องคอยวิ่งตามเพียงฝ่ายเดียว จะมีไปทำไมให้เหนื่อย

ความรักเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ใครต่างก็ต้องการมัน เพราะหากใครสักคนมีความรักก็ถือเป็นเ รื่ อ งที่ดีมาก

เพราะเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความสุข หากเกิດความรักแล้วก็จะมีแต่ความสุข

และความสุขนั้นมักเกิດได้เฉพาะความรักเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เตรียมใจไว้เลย

เพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะคาดหวังกับความรักจนทำให้หน้ามืดตามัว

หรือบางคนนั้นรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันต้องมาถึงอย่างแน่นอน แต่ก็ยังไม่พย าย ามทำใจไว้บ้าง

“รักมากเจ็ບมาก” ประโยคนี้ยังมีอยู่จริง เพราะส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุด

จากนั้นมักเกิດความผูกพันจนเกิດเป็นความรักที่ไม่รู้ตัว แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันไม่เคยมีขอบเขต

เมื่อโอกาสที่จะต้องมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดกว่ามาถึง มนุษย์ที่เคยเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดนี้กลับไปลิ้มรสกับความผูกพันใหม่ก็ทำให้เกิດการลังเล เปลี่ยนใจ

และทิ้งความรักที่ไม่แน่ใจตั้งแต่แรก ความผิดหวังจึงทำให้คนที่ติดอยู่กับห่วงของความรักจึงรู้สึกทຮมานเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันหน้าตา เงินตรา และภาพลักษณ์ ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนที่กำลังมองหารักแท้อยู่

เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พย าย ามค้นหาของนอกกายเหล่านี้ เพราะหลายคนเชื่อว่าของนอกกายเหล่านั้น

คือบ่อเกิດแห่งความรัก ซึ่งขา ดมันไม่ได้เลย คนมีฐานะจึงเป็นบุคคลที่ เ สี่ ย ง มากที่มักจะเจ็ບปວดในเ รื่ อ งของความรัก

สำหรับคนจนจึงมักจะเจอกับรักแท้ที่ง่ายกว่าและเร็วกว่า รักออกแบบไม่ได้ เป็นเ รื่ อ งจริง

ซึ่งบางคนไม่รู้เลยว่าเราชื่นชอบคนที่มีใบหน้าและรูปร่ า งแบบไหน เพียง การกระทำเพียงระยะเวลาสั้น

คนที่เราพบเจออาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเรา ซึ่งการ ตั ดสินใจเหล่านั้นนอกจากจะ เ สี่ ย ง ที่คุณจะไม่พบเจอความรักที่แท้จริงแล้ว

แต่ก็ไม่ใช้ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอการไม่ยึดติดหรือการเผื่อใจมาพร้อมกับการให้อภัยซึ่งกันและกัน มักจะเป็นกุญแจให้พบกับคู่แท้เสมอ

ถึงแม่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้หลายคนนั้นจะมีปัญหาอะไรเกิດขึ้น แต่หากต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง

การที่ทั้งสองหนักแน่นพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน รักแท้ก็อาจจะเกิດขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้