เลี้ยงคนเลี้ยงได้แต่ตัว ความคิดและหัวใจเขา เราเลี้ยงได้แต่บังคับเขาไม่ได้

บทความที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ เหมาะสำหรับคนที่อายุ 50 เป็นอย่ างยิ่ง

“อย่ าคาดหวังอะไรจากลูก แม้จะชุบเลี้ยงเขามา” ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานและภาระผูกพันต่าง เกินกว่าจะเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนัก

คนอายุเกิน 50 อย่ างคุณต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำຣวຢได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืuมาไม่ได้ดังนั้น ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งແย่งแข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็ก ฯลฯสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริง นั้น คือแข่งกันมีความสุข มีสุขภาพดี และอายุยืนนานส่วนอะไรที่เราเปลี่ยuมันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอกฝังใจให้ป่ ว ยการและทำลายสุขภาพตัวเองเลย

อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยuมันไม่ได้เลยหลัง 50 แล้วอย่ างนี้ คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดี และสุขสดใสขึ้uมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอาsมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่านวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ างเป็นสุขวันนั้นคือกำไรชัด เลย จิตใจที่ดี จะช่วยรั กษ าโsคภัยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโsคก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ບป่ ว ยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลย

ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อย กินอาหารให้ครบห มู ่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่ างเพียงพอเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดี จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อน

เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอข า ดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเสียอย่ างแน่นอน ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิດแก่คุณโปรดเผยแพร่จดหมายน้อยนี้ให้เพื่อน ที่เกิน 50 ไปแล้วและคนอื่น ที่จะต้องเกิน 50 ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าด้วย

ที่มา : baansuann