หากเขาไม่รัก ยังไงเราก็ไม่สามารถชนะใจได้ ด้วยความรัก

อย่าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร

อย่าเอาชีวิตที่มีค่า ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา

อย่าหยิบยื่นมี ดให้คนอื่นมา แท ง เรา ซ้ำ

ด้วยการให้อภัย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ายอมปล่อยให้ตัวเองทุกข์ซ้ำ เจ็ບซ้ำ

เพราะคำว่า ไม่มีที่ไป

อย่ายอมให้ใครมาทำร้า ยซ้ำ

เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขา

ความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้

ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้าง

การก้าวออกมาจากจุดที่ยืนอยู่

แม้จะเจ็ບปວดแต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก

อย่าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? อย่าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย

ชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ มีความสุข หรือจะทนทุกข์ ตลอดไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา คิดเป็น