หากกำลังโกรธใคร หรือกำลังอารณ์ร้อนอยู่ ลองอ่ า นเ รื่ อ งนี้ให้จบ แล้วคุณจะเย็นลง และไม่โกรธอีก

ในวัดแห่งหนึ่ง หลวงพ่อชอบปลูกต้นไม้มาก และก็ได้ปลูกต้นกล้วยไม้ไว้เชยชม

หลวงพ่อจะคอยมาดูแล รดน้ำต้นกล้วยไม้อยู่ทุกวัน เลี้ยงดูประคบประหงมเป็นอย่างดี

อยู่มาวันหนึ่ง หลวงพ่อมีธุระที่ต้องไปที่ต่างจังหวัดหลายวัน กลัวว่าจะไม่มีคนดูแลต้นกล้วยไม้ให้

จึงได้เอาไปฝากให้เณรช่วยดูแล เณรรู้ว่าหลวงพ่อ รักต้นกล้วยไม้ต้นนี้มาก คอยรดน้ำ ดูแลอยู่ทุกวัน

เณรจึงคอยดูแลต้นกล้วยไม้นี้อย่ างดี ไม่ต่างจากที่หลวงพ่อเคยทำ

ช่วงสายของวันหนึ่ง เณรได้ออกไปทำธุระที่นอกวัด และมีพายุเข้า ฝนทำท่าจะตกลมแรงมาก

จนพัดเอากระถางต้นกล้วยไม้ของหลวงพ่อตกลงมา ดอกกล้วยไม้ร่วงหล่น ต้นก็หัก

เณรกลับมาถึงวัด เห็นสภาพกล้วยไม้ ก็ตกใจมาก พลางคิดในใจว่าต้องโดนหลวงพ่อดุแน่นอน

หลังจากนั้นไม่กี่วัน หลวงพ่อก็กลับมาจากไปทำธุระ เณรรีบเข้าไปบอกความจริงกับหลวงพ่อ

พร้อมกับเตรียมใจที่จะรับคำโดนว่า ที่ไม่สามารถดูแลต้นกล้วยไม้ให้ดีไว้ได้

แต่เมื่อหลวงพ่อฟังเสร็จ กลับไม่พูดอะไรสักคำ พยักหน้ารับรู้เ รื่ อ งราว ยิ่งทำให้เณรประหลาดใจ

เพราะรู้ว่าหลวงพ่อรักต้นกล้วยไม้นี้มากด้วยความสับสน และคิดว่าหลวงพ่อคง โ ก ร ธ มากจึงถามไปว่า

“ทำไมหลวงพ่อไม่ว่าอะไรผมเลย ทั้งที่ผมทำกล้วยไม้ของหลวงพ่อหักหมด” หลวงพ่อเพียงยิ้มเบา

และเอ่ยขึ้นมาว่า “หลวงพ่อปลูกกล้วยไม้ไว้ชมนะ ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อโกรธใคร”

เมื่อเณรได้ยินดังนั้น ก็ได้เข้าใจถึง สัจธรรม ความเป็นจริงของชีวิตคนเราสมัยนี้ใจร้อน

เ รื่ อ งเล็กน้อยไม่ค่อยอย ากจะยอมกัน จึงเกิດเป็นปัญหาใหญ่ วุ่นวายกว่าเดิมอะไรนิดหน่อยไม่ถูกใจ ก็ โ ว ย ว า ย ใส่กันแล้ว

ความ โ ก ร ธ ก็เหมือนน้ำมันกับไฟ คนหนึ่งเป็นไฟ คนหนึ่งเป็นน้ำมัน ยิ่ง โ ก ร ธ ไฟก็ยิ่งลุก ยิ่งราดน้ำมัน ไฟก็ยิ่งท่วมเมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว

ถ้าคุณต้องเจอเหตุการณ์แบ บนี้ในชีวิตประจำวันล่ะ

คุณยังจะ “บีบแตร” ใส่คนที่ยืนยึกยักข้างริมถนนอยู่มั้ย

ถ้ารู้ว่าเขาใส่ “ขาเทียม”

คุณยังจะ “เดินเบียดใส่” คนที่เดินช้าข้างหน้าอยู่มั้ย

ถ้ารู้ว่าเขาเพิ่ง “ ต ก ง า น”

คุณยังจะ “หั ว เ ร า ะ เ ย า ะ” คนที่แต่งตัวเชย อยู่มั้ย

ถ้ารู้ว่าเขามี “ชุด ชุดเดียว”

คุณยังจะ “รำคาญ” ลุงโต๊ะข้างที่หัวเราะเสียงดังอยู่มั้ย

ถ้ารู้ว่าเขาเป็น “ ม ะ เ ร็ ง ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย”

ตัวเรารู้อยู่เสมอ ว่าเราเจอกับอะไรมา เราเข้าใจตัวเองกับสิ่งที่ต้องเจอ และสิ่งที่ทำให้รู้สึกແย่

แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า “คนอื่นเขาเจออะไรมา” เขาถึงต้องเป็นแบบนั้น ทำอย่ างนั้น

“โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียว” ดังนั้นจงมองให้เห็นถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย

ที่มา : bitcoretech