เพียงทำ 16 วิธีนี้ คุณจะรู้สึกมีค่าและรักตัวเองมากกว่าเดิม

1.เริ่มบอกรักตัวเองเป็นเ รื่ อ งสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษขนาดไหน คุณควรส่องกระจกมองดู

ตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริง

การผิดหวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความผิดหวังของตัวเองออกมาด้วย

ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

2.จงอยู่กับความเป็นจริงบางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือการละทิ้งความสมบูรณ์แบบและหันมาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริง

สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับ

ในกระบวนการของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

3.คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลงจงเต ือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญาตเพื่อ

ทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นด้วย เพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามาก คุณสามารถเปลี่ยน

แปลงทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

4.เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณอย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง

เมื่อคุณทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้ เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลักดัน กำลังใจ

และเคารพคุณ การมีเพื่อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีนะจำไว้

5.อภัยให้กับความผิดพลาดของตัวเองในอดีตบางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิดพลาดกันบ้าง

ไม่ใช่ว่าคุณແย่แต่หมายความว่าคุณคือมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เลิกสนใจอดีตเพราะมันผ่านมาแล้ว

จงให้อภัยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

6.ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

7.ยอมรับแม้กระทั่งความผิดพลาดที่ยังไม่ได้เกิດขึ้นการประสบความสำเร็จในระยะย าวบางครั้งคุณก็ต้องล้มเหลวบ้าง

ดังนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลัวที่จะ ตั ดสินใจผิดพลาดมาฉุดรั้งความคิดของคุณไว้

8.จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเ รื่ อ ง

แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บ ป ว ด

ความโกรธ และความเหนื่อยล้าในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า เพราะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

9.จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวันเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริง

เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

10.ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่อย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้ โลกภายนอกยังมีโอกาสดีรอคุณอยู่

11.จงฟังเสียงของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกเ รื่ อ งเราไม่ต้องการเ รื่ อ งเล่าที่สนุกและเสริมสร้างจินตนาการ

แต่เราต้องการเ รื่ อ งจริง จงฟังเสียงของตัวเอง มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับคุณจริง

12.เชื่อในศักยภาพของตัวเองทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

13.สนใจเ รื่ อ งของตัวเองแทนที่จะอ่ า นดู หรือฟังเ รื่ อ งของคนอื่นอย่ าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเอง

โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ดังนั้นอย่ าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเลย

14.ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิดของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่คุณรักได้คือ

การอยู่กับปัจจุบันและทุกโอกาสที่มี ชีวิตคนเราไม่ได้มี ระหว่างวันเกิດกับวันต า ย แต่มันคือตอนนี้และตอนต่อไป

15.ปล่อยวางและผ่อนคลายความເครียດลงบ้างถ้าคุณมองทุกอย่ างเป็นเ รื่ อ งจริงจังไปซะหมด

คุณอาจต้องเผชิญกับความกลัวในทุกย่ างก้าวของชีวิต จงผ่อนคลายความตึงເครียດและหัวเราะออกมาบ้างโดย

เฉพาะเมื่อหลายอย่ างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างในชีวิตได้ดีกว่า

16.รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วยคนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วย

พวกเขาจะรู้จักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อนที่จะ ตั ดสินอะไรลงไป

นอกจากนี้คุณควรขอบคุณคนที่หย าบคายและมีนิ สั ยไม่น่ารักด้วย เพราะพวกเขาคือตัวอย่ าง

ชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

ที่มา : issue247