ความสุข ที่ได้จากการแบ่งปัน เป็นความสุขที่ยั่งยืน

ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนอย า กมี อย า กได้ แต่ ความสุข คืออะไรล่ะ

ความสุขของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน

บางคนมี”ความสุข” กับ การอยู่เงียบเงียบคนเดียว

บางคนมี“ความสุข” กับการได้ท่องเที่ยวในที่แปลกใหม่

บางคนมี”ความสุข” เมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจ

บางคนก็ชอบพบปะสังสรรค์ กับ เพื่อนฝูงมากมาย

บางคนมี “ความสุข” กับการ ได้กินอาหารเลิศรส

ขณะที่ บางคน ขอเพียง หนังสือเล่มโปรด เพียง เล่มเดียว ก็มี “ ความสุข ” ได้ทั้งวัน

แท้จริงแล้ว “ ความสุข ” คือ อะไรก็ได้

ที่ คนคนหนึ่งทำแล้ว “ สบายใจ ”

แต่ สิ่งสำคัญ ที่ลืมไม่ได้ คือ “ ความสุขของเรา ”

ต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตัวเอง และผู้อื่น

ทั้งในขณะนั้น หรือในภายหลัง

ที่มา : สู้นะตัวกู