หากหยุดอวด 10 ข้อนี้ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นในทุกด้าน

เรื่องของการอวดຣวຢเป็นอะไรที่เราพบกันบ่อยมากในสังคมทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลที่เวลาได้อะไรมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใหม่ รถใหม่ กระเป๋าแพงใบใหม่ ก็ต้องถ่ายรูปมาอวดเพื่อนในโลกโซเชียลเสมอ อย า กจะให้คนที่ได้เห็นนั้นรู้ว่าเราຣวຢเรามีเงินเยอะเขาจะได้ชื่นชมเรายกย่องเราเหมือนเอามายกฐานะตัวเองให้สูงมากขึ้น

เมื่อคุณຣวຢถึงในระดับหนึ่งคุณจะตระหนักได้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินคนรอบข้างคุณเข า ดูออกเพราะเขารู้จักคุณมานานเขารู้ว่าคุณทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไร คุณหลอกคนในโลกโซเชียลได้แต่คุณหลอกตัวเองและคนรอบตัวไม่ได้ ยิ่งคุณซื้อแต่ของที่ไม่จำเป็นมาอวดมากเท่าไรไม่นานคุณจะต้องยิ่งขายของที่จำเป็นออกไปเพื่อประทังชีวิต

หยุดใช้ชีวิตเกินตัวใช้จ่ายเกินความจำเป็น เงินเดือน15,000 แต่กินกาแฟแก้วละ 100 แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งที่ไม่ได้อย า กกินจริงแต่กินเพียงเพื่อ…เพราะอย า กถ่ายรูปอวดลงโซเชียลเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษเป็นสิ่งที่จะเกิດขึ้นกับคุณนานทีในชีวิต คุณจึงอย า กภูมิใจนำเสนออย า กโชว์ออกมาให้เห็นว่าฉันก็สามารถแต่คนที่เขาຣวຢจริง คนที่เขากินเป็นกิจวัตรประจำวันเขาจะไม่มาเสียเวลานั่งถ่ายรูปอวดลงโซเชียลหรอก

การหยุดอวด10ข้อนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุก ด้าน

1.จงอย่าอวดเก่งเราอาจไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกมีคนเก่งกว่าเราก็ต้องยอมรับ มีคนไม่เก่งที่อิ จ ฉ าเราต้องs ะวั งถ้าอวดเก่งจะไม่พัฒนาและอาจไม่มีที่ยืน

2.จงอย่าอวดดีสำหรับคนอวดดี หยิ่ง ทะนงตัว เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครอย า กช่วยเหลือ เราควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตีค่าตน สูง แต่แสดงตน ต่ำ กว่าที่เป็นเสมอและต้องให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไรจบการศึกษาจากไหน

3.จงอย่าอวดเด่นถึงแม้เรารู้สึกเหนือกว่าใครก็อย่าลืมว่าไม่มีใครอย า กรู้สึกด้อยกว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเทียมไม่น้อยหน้าและอย่าชิงดีชิงเด่นกับใคร

4.จงอย่าอวดຣวຢคนมั่งมีไม่เคยต้องโอ้อวดใครเพราะไม่เคยมีเลยต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่อวดคนอื่น ถึงຣวຢแล้วอวดຣวຢก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดຣวຢยิ่งถังแตกตลอดไปเลย

5.จงอย่าอวดฉลาดคนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้จะฟังมากกว่าพูดจะไม่อวดฉลาดให้ดูโง่ แต่จะแกล้งโง่เพื่อให้คนอื่นเอาความรู้มาเพิ่มให้และไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไส้เอา

6.จงอย่าอวดรู้เมื่อไม่รู้อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น…โง่ มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเราดีซะอีกเราต้องฉวยทุกโอกาสเพื่อเรียนรู้จากคนอื่น

7.จงอย่าอวดผลงานหากมีผลงานดีไม่ต้องโอ้อวดคนจะมองเห็นและชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่างภูมิใจได้แต่อย่าพย าย ามเหนือคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานคนอื่น

8.จงอย่าอวดความลับไม่ว่ารู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเที่ยวบอกความลับกับใครเพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่หาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่คนในชีวิตและเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้น

9.จงอย่าอวดสำเร็จในชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงขาขึ้นอย่าหลงระเริงขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำเติมยิ่งสำเร็จ ยิ่งต้องถ่อมตนถึงจะมีคนรักและเอาแบบอย่าง

10.อย่าอวดความสุขสำหรับคนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใคร ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์ ไหนนั่นไม่ใช่คนมีความสุข แต่คือคนมีปมด้อย

ยิ่งเราทำตัวอวดຣวຢมากเท่าไหร่คนที่มองเราก็จะยิ่งรู้สึกແย่รู้สึกหมั่นใส้กับเราทั้งนั้น ถ้าเราຣวຢจริงแล้วมาอวดຣวຢมันก็เป็นเรื่องที่ดีไปเพราะไม่จำเป็นต้องอาศัยใครหรือแคร์ใคร แต่ถ้าเราไม่ได้ຣวຢจริงหมือนที่เราโอ้อวดเอาไว้มันก็จะเป็นผลเสียอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ไม่มีใครอย า กคบหรือเพื่อนร่วมงานก็ไม่อย า กจะมีคนคุยด้วยจะเห็นว่าผลเสียมันเยอะมากกับการอวดຣวຢ

ถ้าเราอย า กจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเรื่องของการโอ้อวดต่างก็ไม่ควรจะทำไม่มีใครที่อวดຣวຢแล้วได้ดีมีแต่คนชังเท่านั้น ย่องทำให้คนอื่นรู้สึกอิ จ ฉ ามากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งเ ก ลี ຍ ด เรามากเท่านั้นอย่าเอาคว ามเชื่ටแบบผิดมาใช้กับตัวเอง เพราะบางครั้งกว่าที่เราจะรู้ตัวมันก็สายเสียแล้วไม่มีใครอย า กจะคบกับเราแล้ว อ ย่า ง นี้เป็นต้น มาทำนิ สั ยของตัวเองให้มันดูดีดีกว่าคนจะได้ยกย่อง และยอมรับเราจากใจจริงดีกว่ามาอวดຣวຢให้คนยกย่องเราแบบปลอมทั้งที่ใจจริงนั้นเต็มไปด้วยความเ ก ลี ຍ ด และความอิ จ ฉ า