แกล้งเป็นคนจนเพื่อพิสูจน์รักแท้ แต่สุดท้ายต้องเสียใจกับเ รื่ อ งที่ไม่คาดไม่คิด

ชายหญิงที่กำลังมีความรักหรือเป็นคู่รักกันนั้น เมื่อเขาทั้งสองได้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกัน …

Read More

การล้มเหลว มีได้ ขอแค่อย่า ล้มเลิก แล้ว ความสำเร็จ ที่ตามหาจะมาหาเราเอง

การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีการทำงาน การเรียนการใช้ชีวิตที่มีความเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา …

Read More